ISO 37001
Compass Group Czech Republic s.r.o. – pôvodne pod značkou Eurest, ktorá je tradičná značka pre závodné stravovanie s viac ako 25 ročnou tradíciou. V Českej republike a na Slovensku prevádzkujeme pod značkou Eurest takmer 300 reštaurácií.

Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní protikorupčného systému podľa normy ISO 37001

Stanice technickej, emisnej kontroly a kontroly originality po celom Slovensku – schválením zákona č. 106/2018 Z.z. sú požadované nové pravidlá pre STK, EK a KO, ktoré okrem iného zahŕňajú aj certifikáciu podľa normy ISO 37001. Naša spoločnosť poskytuje implementáciu (vypracovanie dokumentácie, výkon interného auditu, zabezpečenie výkonu osoby zodpovednej za súlad, školenie zamestnancov) protikorupčného systému podľa normy ISO 37001 klientom na kľúč s ich minimálnym zaťažením a hladký prechod celým certifikačným procesom.