0
Rokov skúseností
0
Auditov

Konzultácia a poradenstvo

Interné audity

Školenia

Ponúkame Vám

konzultačné a poradenské služby, školenia a interné audity pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem ISO:

  • protikorupčný manažérsky systém (ABMS) podľa normy ISO 37001

  • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

  • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

  • systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy ISO 45001

  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) podľa normy ISO/IEC 27001

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.