Informácie o firme

Názov spoločnosti:  APS Consulting, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:  Pečnianska 1, 851 01 Bratislava

Mobil:  00421-903 433 533

Mobil: 00421-904 694 801

E-mail:  apsconsulting@apsconsulting.sk

Zapísaná: v Obchodnom registri, Vložka číslo:  132171/B

IČO:  52008274

DIČ:  2120862337

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 4056228053/0200

IBAN: SK8302000000004056228053

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!